Chúng Tôi Làm Gì?

  1. LIÊN KẾT:

Liên kết với mọi người, mọi đoàn thể để phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn.

  1. CỨU TRỢ:

Cứu trợ nạn nhân của thiên tai, dịch bệnh. Cứu trợ nạn nhân do sự cố gây thiệt hại nặng nề về tinh thần, vật chất tại địa phương và quốc gia.

Huấn luyện những đội ngũ tình nguyện có chuyên môn để phòng chống thiên tai, sự cố.

  1. HỖ TRỢ:
  • Giáo dục: Giáo dục nhân bản, giáo dục phổ thông, xóa mù chữ, dạy văn hóa, dạy nghề, khuyến học, tổ chức học hỏi chuyên đề về kỹ năng sống cho giới trẻ, về giáo dục con cái, dạy dỗ thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt, các lớp học tình thương; giáo dục về ý thức cộng đồng, về sức khỏe.
  • Y tế: Chăm sóc sức khỏe cho những Mái ấm dành cho các trẻ mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn. Khám chữa bệnh và phát thuốc cho những người nghèo vùng sâu vùng xa; tập huấn các chương trình phòng chống HIV/AIDS. Hỗ trợ mổ tim, mổ mắt cho bệnh nhân nghèo.
  • Xã hội: Tổ chức văn phòng tư vấn tâm lý; giới thiệu việc làm; giúp xe lăn cho người khuyệt tật.
  • Môi trường: Gây ý thức và khuyến khích mọi người bảo vệ môi trường. Ủng hộ và thực hiện những chương trình và dự án bảo vệ môi trường.